Inženýrská činnost

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Nabízím inženýrskou činnost pro občanskou výstavbu včetně rekonstrukcí, přístaveb a nástaveb.

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Zabezpečuji všechny potřebné doklady nutné pro zahájení územního a stavebního řízení.

Vyřizuji zejména tyto úkony:

 • uzemní řízení
 • stavební povolení

PROJEKTOVÁ ČINNOST
Zabezpečuji vypracování projektové dokumentace drobných staveb a rodinných domů.

 • projektová studie
 • projekt ke stavebnímu povolení
 • prováděcí projektová dokumentace

PORADENSKÁ A OSTATNÍ ČINNOST

 • pomoc s výběrem pozemku
 • výběr vhodného objektu
 • výběr vhodných materiálů na stavbu
 • pomoc při výběru dodavatele stavby
 • vyhodnocení nabídek
 • příprava a návrh smlouvy s dodavatelem